Click here

My Mischievous Star (My Star series, #3)

PDF “You are the reason why i can’t look at other women without comparing them to you. Kaya sa huli, ikaw lang talaga ang gusto ko.”

Girl magnet si Eman, palibhasa ay isa itong sikat na modelo with a gorgeous face and a hot body. Pero kung lahat ng babae ay nagkakandarapa rito, hindi si Darlyn.
“Why don’t you like me?” minsan ay tanong nito sa kanya. “Why are you always angry at me?”
“Because a guy like you will just make me cry,” sagot niya. “Mapaglaro ka, babaero, playboy, palikero at kung ano pa ang puwedeng itawag sa `yo.”
“Kung ganoon ay sisiguruhin ko sa `yong babawiin mo ang lahat ng sinabi mong `yan,” seryosong pahayag nito. “I will make you fall in love with me.”
She knew she shouldn’t be threatened. Pero bakit hindi ganoon ang nangyari, lalo na nang halikan nito ang mga labi niya sa
unang pagkakataon?

Tags: pdf, download, mischievous, star, (my, star, series,, #3), pdf, maricar dizon

PDF - download My Mischievous Star (My Star series, #3)

Download from mirrors

my_mischievous_star_my_star_series_3.pdf (6.9 Mb)

my_mischievous_star_my_star_series_3.zip (6.21 Mb)

my_mischievous_star_my_star_series_3.torrent